Likvidace pojistných událostí

Zajišťujeme „na klíč“ tj : na základě plné moci kompletně vyřídíme.Viz : potřebné doklady.

Doklady k likvidaci pojistné události z havarijního pojištění a výměny čelních skel z připojištění

(právnické osoby, firmy, fyzické, soukromé osoby)

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ

RELACE POLICIE ČR. POKUD POLICIE ČR UDÁLOST NEŠETŘILA, JE NUTNÉ DOLOŽIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE V DOBĚ VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI ŘIDIČ VOZIDLA NEBYL POD VLIVEM ALKOHOLU ANI JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK

FOTODOKUMENTACE Z MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY
( POKUD BYLA POŘÍZENA)

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY

SOUHLAS LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI S VÝPLATOU PLNĚNÍ (POUZE POKUD JE VOZIDLO NA LEASING, ÚVĚR)

KOPIE VELKÉHO TECHNICKÉHO  PRŮKAZU

KOPIE ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

PLNÁ MOC NA AUTOSERVIS, POKUD S TÍM KLIENT SOUHLASÍ

SDĚLENÍ, ZDA JSOU PLÁTCI DPH (STAČÍ PROHLÁŠENÍ)

FAKTURA ZA OPRAVU VOZIDLA

Doklady klikvidaci pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla „POV“
(právnické osoby, firmy, fyzické, soukromé osoby)

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ
( ORIGINÁL – INFORMACE O VINÍKOVI DOPRAVNÍ NEHODY – JMÉNO A ADRESA, RZ, TYP VOZIDLA, ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY A POJISTITEL)

RELACE POLICIE ČR. POKUD POLICIE ČR UDÁLOST NEŠETŘILA, JE NUTNÉ DOLOŽIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE V DOBĚ VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI ŘIDIČ VOZIDLA NEBYL POD VLIVEM ALKOHOLU ANI JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK

FOTODOKUMENTACE Z MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY
( POKUD BYLA POŘÍZENA)

SOUHLAS LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI S VÝPLATOU PLNĚNÍ (POUZE POKUD JE VOZIDLO NA LEASING, ÚVĚR)

KOPIE VELKÉHO TECHNICKÉHO  PRŮKAZU

KOPIE ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

PLNÁ MOC NA AUTOSERVIS, POKUD S TÍM KLIENT SOUHLASÍ

SDĚLENÍ, ZDA JSOU PLÁTCI DPH (STAČÍ PROHLÁŠENÍ)

FAKTURA ZA OPRAVU VOZIDLA