Likvidace pojistných událostí

Zajišťujeme „na klíč“ tj : na základě plné moci kompletně vyřídíme.Viz : potřebné doklady.

Doklady k likvidaci pojistné události z havarijního pojištění

(právnické osoby, firmy)

KOPIE VELKÉHO TECHNICKÉHO  PRŮKAZU

KOPIE ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU,

RELACE POLICIE ČR. POKUD POLICIE ČR UDÁLOST NEŠETŘILA, JE NUTNÉ DOLOŽIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE V DOBĚ VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI ŘIDIČ VOZIDLA NEBYL POD VLIVEM ALKOHOLU ANI JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK

SOUHLAS LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI S VÝPLATOU PLNĚNÍ (POUZE POKUD JE VOZIDLO NA LEASING)

FAKTURA ZA OPRAVU VOZIDLA

PLNÁ MOC NA AUTOSERVIS, POKUD S TÍM KLIENT SOUHLASÍ

SDĚLENÍ, ZDA JSOU PLÁTCI DPH (STAČÍ PROHLÁŠENÍ)

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY

 

Doklady klikvidaci pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla „POV“
(právnické osoby, firmy)

KOPIE VELKÉHO TECHNICKÉHO  PRŮKAZU

KOPIE ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU,

RELACE POLICIE ČR. POKUD POLICIE ČR UDÁLOST NEŠETŘILA, JE NUTNÉ DOLOŽIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE V DOBĚ VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI ŘIDIČ VOZIDLA NEBYL POD VLIVEM ALKOHOLU ANI JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK

SOUHLAS LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI S VÝPLATOU PLNĚNÍ (POUZEPOKUD JE VOZIDLO NA LEASING)

FAKTURA ZA OPRAVU VOZIDLA

PLNÁ MOC NA AUTOSERVIS, POKUD S TÍM KLIENT SOUHLASÍ

SDĚLENÍ, ZDA JSOU PLÁTCI DPH (STAČÍ PROHLÁŠENÍ)

INFORMACE O VINÍKOVI DOPRAVNÍ NEHODY (JMÉNO A ADRESA, RZ, TYP VOZIDLA, ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY A POJISTITEL)

 

Doklady k likvidaci pojistné události z připojištění čelního okna
(fyzické, soukromé osoby)

KOPIE VELKÉHO TECHNICKÉHO  PRŮKAZU

KOPIE ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU,

SOUHLAS LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI S VÝPLATOU PLNĚNÍ (POUZE POKUD JE VOZIDLO NA LEASING)

FAKTURA ZA OPRAVU VOZIDLA

PLNÁ MOC NA AUTOSERVIS, POKUD S TÍM KLIENT SOUHLASÍ

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY

 

Doklady k likvidaci pojistné události z havarijního pojištění
(fyzické, soukromé osoby)

KOPIE VELKÉHO TECHNICKÉHO  PRŮKAZU

KOPIE ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU,

RELACE POLICIE ČR. POKUD POLICIE ČR UDÁLOST NEŠETŘILA, JE NUTNÉ DOLOŽIT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE V DOBĚ VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI ŘIDIČ VOZIDLA NEBYL POD VLIVEM ALKOHOLU ANI JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK

SOUHLAS LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI S VÝPLATOU PLNĚNÍ (POUZE POKUD JE VOZIDLO NA LEASING)

FAKTURA ZA OPRAVU VOZIDLA

PLNÁ MOC NA AUTOSERVIS, POKUD S TÍM KLIENT SOUHLASÍ

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY

 

Doklady k likvidaci pojistné události z připojištění čelního okna
(právnické osoby, firmy)

KOPIE VELKÉHO TECHNICKÉHO  PRŮKAZU

KOPIE ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU,

SOUHLAS LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI S VÝPLATOU PLNĚNÍ (POUZE POKUD JE VOZIDLO NA LEASING)

FAKTURA ZA OPRAVU VOZIDLA

PLNÁ MOC NA AUTOSERVIS, POKUD S TÍM KLIENT SOUHLASÍ

SDĚLENÍ, ZDA JSOU PLÁTCI DPH (STAČÍ PROHLÁŠENÍ)

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY

 

Doklady k likvidaci pojistné události z připojištění čelního okna
(fyzické, soukromé osoby)

KOPIE VELKÉHO TECHNICKÉHO  PRŮKAZU

KOPIE ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU,

SOUHLAS LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI S VÝPLATOU PLNĚNÍ (POUZE POKUD JE VOZIDLO NA LEASING)

FAKTURA ZA OPRAVU VOZIDLA

PLNÁ MOC NA AUTOSERVIS, POKUD S TÍM KLIENT SOUHLASÍ

KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY